Van de Tijd en de Tropen
click here for the english version texto en español
click here for a songtext of Guillermo Anderson
click here for a written text from Julio Escoto
'Van de tijd en de tropen ' Honduras

is een bijzondere ontdekkingstocht naar het in Nederland relatief onbekende Midden-Amerikaanse land Honduras. Drie kunstenaars – een fotograaf, een schrijver en een musicus – verkennen het verleden en tonen het heden van het land in hun beelden, teksten en muziek. De foto's van de Nederlandse fotograaf Hannes Wallrafen verbeelden de samenleving en het spoor dat de tijd erdoorheen heeft getrokken. Ze vormen een fantasievolle en tegelijkertijd waarheidsgetrouwe kennismaking met Honduras en de Hondurezen. De teksten van een van de grootste schrijvers van Honduras, Julio Escoto, en de muziek van de bekende componist en zanger Guillermo Anderson kleuren het beeld verder in.
De samenwerking tussen deze drie kunstenaars maakt Van de tijd en de tropen – Honduras een brug van vriendschap tussen Latijns Amerika en Europa, die bijdraagt aan de communicatie tussen de volkeren en de solidariteit tussen mensen.

Deze uitgave is het resultaat van een initiatief van de Organisatie voor Latijns Amerika Activiteiten (OLAA), en is een co-uitgave van KIT Publishers in Amsterdam en Centro Editorial srl. in San Pedro Sula, Honduras. Van de tijd en de tropen – Honduras werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van Hivos; Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst; Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten; en NCDO - duurzame wereld.

Julio Escoto is romanschrijver en essayist. Zijn recente roman Rey del Albor, Madrugada wordt gezien door internationale critici als een zeer belangrijk werk binnen de Centraal-Amerikaanse literatuur. Hij heeft verschillende literaire prijzen ontvangen. Op dit moment woont hij in San Pedro Sula waar hij directeur is van uitgeverij Centro Editorial.

Guillermo Anderson is zanger en songwriter. Vanuit hun woonplaats in de havenstad La Ceiba, voert de muziek Anderson en zijn band over de hele wereld. In zijn concerten staan thema's als liefde, de natuur en het dagelijks leven in Honduras centraal. Onder andere met zijn muzikale projecten voor kinderen, speelt hij in Honduras ook een belangrijke rol in het betrekken van het publiek bij belangrijke onderwerpen als gezondheid, alfabetisering en natuurbescherming.

(Ned/Sp editie): Van de tijd en de tropen / Del tiempo y el tropico - Honduras -- Hannes Wallrafen, Julio Escoto, Guillermo Anderson. Nederlands/Spaanse editie, gebonden, 27 x 24 cm, 128 pagina's, met cd, Euro 32,50. ISBN 90 6832 520 5. Uitgave van KIT Publishers, Amsterdam, en Centro Editorial, San Pedro Sula. Verkrijgbaar in de boekhandel. Verschijnt september 2002.

Het boek zal op 6 september tijdens de Noorderlicht expositie te Leeuwarden met een fototentoonstelling worden gepresenteerd.

klik hier voor de nederlandse tekst

Of Time and the Tropics Honduras

is an extraordinary voyage of discovery into the heart and soul of the Central American country of Honduras. Three artists – a photographer, a writer and a composer – explore the past and reveal the present of the land in their photographs, writings, and music. Dutch photographer Hannes Wallrafen's images depict Honduran society and the imprint history has left on it. The words of Julio Escoto, one of Honduras? most famous writers, give a depth of understanding to the photographs, and the music of Honduran singer and songwriter Guillermo Anderson adds an extra dimension to the exploration of this society. Together, they introduce Honduras and Hondurans to us in a way that is highly imaginative and truthful at the same time. The collaboration of these three artists forms a bridge of friendship between Latin America and Europe, contributing to communication between nations and the solidarity of their people.

This book was initiated by the Organization for Latin America Activities (OLAA), and is co-published by KIT Publishers (Amsterdam, The Netherlands) and Centro Editorial srl. (San Pedro Sula, Honduras). Of Time and the Tropics – Honduras was realised with the support of 'Hivos'; 'Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst'; 'Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten'; and 'NCDO – duurzame wereld'.

Julio Escoto is a novelist and an essay writer. His most recent novel Rey del Albor, Madrugada (published in English as XXX) is seen by international critics of literature as a work of major importance to Central American literature. He has received several literary awards. He currently lives in San Pedro Sula where he is director of publishing house Centro Editorial.

Guillermo Anderson is a very well known Honduran singer and songwriter. Based in the lively Caribbean port of La Ceiba, Guillermo and his band have taken his music all over the world. His concerts celebrate love, nature and everyday life in this part of the Caribbean. Known also as a children's music author, he has played an important role in Honduras bringing awareness on important issues like health, literacy and the protection of the environment.

(Sp/En editie): Del tiempo y el tropico / Of time and the tropics - Honduras -- Hannes Wallrafen, Julio Escoto, Guillermo Anderson. Spanish/English edition, hardcover, 27 x 24 cm, 128 pages, with cd, Euro 32,50. ISBN 90 6832 526 4. Published by KIT Publishers, Amsterdam, and Centro Editorial, San Pedro Sula. Expected September 2002.


klik hier voor de nederlandse tekst

Tres profesionales – un fotógrafo, un escritor y un cantautor – se adentran en uno de los parajes más extraordinarios del trópico, la costa Caribe de Honduras, para conquistar su pasado y revelar el presente a través de sus imágenes, su palabra y su canto. Gracias al lente creativo de Hannes Wallrafen, Del Tiempo y el Trópico – Honduras es una obra que permite contemplar la fantasía de la naturaleza del Caribe centroamericano, la riqueza de su colorido, la huella del tiempo y los rasgos que hacen a esta región del mundo tan característica y atractiva. Pero además se enriquece con la palabra de uno de sus más notables novelistas, Julio Escoto, y el sonido musical del destacado compositor e intérprete Guillermo Anderson.
La colaboración de estos tres artistas convierte a Del Tiempo y el Trópico – Honduras en un puente de fraternidad entre América y Europa, tendido para comunicar a los pueblos, fortalecer la convivencia internacional y rescatar la esperanza en la maravilla de la solidaridad humana.

Esta obra iniciada por la Organizacion de Actividades Latinoamericanas OLAA, ha sido publicada mediante convenio de cooperación cultural entre KIT Publishers (Holanda) y Centro Editorial srl. (Honduras). Del Tiempo y el Trópico – Honduras ha sido posible gracias la colaboración de 'Hivos'; 'Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst'; 'Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten'; y 'NCDO – duurzame wereld'.

(Sp/En editie): Del tiempo y el tropico / Of time and the tropics - Honduras -- Hannes Wallrafen, Julio Escoto, Guillermo Anderson. Spanish/English edition, hardcover, 27 x 24 cm, 128 pages, with cd, Euro 32,50. ISBN 90 6832 526 4. Published by KIT Publishers, Amsterdam, and Centro Editorial, San Pedro Sula. Expected September 2002.