De Rode Familie van de Zaanstreek
click for english text...........................................
"Ode aan de Rode Familie in de Zaanstreek". Met dit onderwerp verwierf Hannes Wallrafen in 1997 een documentaire foto-opdracht van de Provincie Noord-Holland. Dit bleek het begin van een intensieve zoektocht naar het rode verleden van de streek. Zaankanters spelen hierin een hoofdrol. Zaankanters die onderdeel vormen van dat rode verleden, die de bereidheid hadden om hierover soms langdurige en indringende gesprekken met de fotograaf te voeren en die hun familiealbum uitleenden voor dit project. De bevlogenheid van Hannes Wallrafen, zijn betrokkenheid bij het onderwerp maakt dit meer dan een historisch verantwoord fotoproject. Het is bovenal een persoonlijk document : de Rode Familie in de Zaanstreek door de ogen van de Amsterdamse fotograaf.
Voor deze webpublicatie is een keuze gemaakt van foto's en tekstfragmenten afkomstig uit de interviews. Zij vormen een onderdeel van een veel omvangrijker productie waarbij foto's uit de familiealbums nieuwe, soms expliciet geënsceneerde foto's van de fotograaf, interviewfragmenten en muziek verweven zijn tot een aantal korte films.
Alice van Diepen, Conservator Zaans Museum
Deze expositie was tot maart 1999 te zien geweest in het Zaans Museum ( bij de Zaanse Schans)


twee voorbeelden van de expositie in het Zaans Museum

"Ode to the Red Family of the Dutch region "De Zaan". This is the theme of the documentary photo assignment that Hannes Wallrafen received in 1997 from the Province of North Holland. The assignment turned out to become an intensive search for the red past of this region. The people of De Zaan play the leading part. They are part of this red past, and they were willing to have long talks with the photographer, and show him and lend out their photo albums for this project. The enthusiasm and the commitment of Hannes Wallrafen makes this more than a historically sound photo-project. Above all it is a personal document: the Red Family of the De Zaan Region through the eyes of this Amsterdam photographer.
For this web publication a choice was made from photographs and text quotes from interviews. They are part of a much larger project, a videopresentation which mixes pictures from the photo albums, new pictures that are sometimes visibly staged, and interviews and music.