De Rode Droom
click to enlarge the image click to enlarge the image click to enlarge the image click to enlarge the image click to enlarge the image
click here for the english version
De Rode Droom 1995

In de Nieuwe Kerk Amsterdam werd in het najaar van 1995 Wallrafen?s filmproject in het kader van de expositie ?Een eeuw sociaal - democratie in Nederland?vertoond. Opdrachtgever was het Rijksmuseum Amsterdam.
Het Tableaux Vivant - levend schilderij - is 19de-eeuws theater. Op socialistische bijeenkomsten werd het geregeld opgevoerd. De stilstaande spelers verbeeldden veelal een sociaal probleem waarop tegelijkertijd het ideale antwoord gegeven werd. Op 16mm film gaf Wallrafen een interpretatie aan het historische verschijnsel van de ?Tableau Vivants? .
Hij bedacht thema?s met soms een hedendaags tintje zoals: ?Voor een gastvrij Nederland?, ?Heel het raderwerk staat stil?, ?De onderhandeling?, ?Staatspensioen?, ?Vrouwenstrijd? en ?De Meiboom?.
Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij een financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting Amsterdam.

klik hier voor de nederlandse tekst

The Read Dream 1995

Tableaux Vivants in the tradition of the early social democratic movement
In the fall of 1995, the New Church of Amsterdam showed the film project that Wallrafen realised within the framework of the exhibition ‘A Century of Social Democracy in the Netherlands’, commissioned by the Rijksmuseum in Amsterdam.
The Tableau Vivant – living picture - is a theatre form of the 19th century, which was used regularly during socialist meetings. The actors, who were standing still, mostly acted out a social problem while giving the ideal answer at the same time. On 16 mm film, Wallrafen gave his interpretation of this historical phenomenon.
He invented themes with a touch of contemporaneity, for example: ‘A warm welcome in the Netherlands’, ‘The wheels stand still’, ‘Bargaining’, ‘State Pension’, ‘Women’s Struggle’ and ‘The Maypole’.
This project was made possible through financial support of the Mondriaan Foundation in Amsterdam.